องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร

 
คำขอจดทะเบียนสถานการค้า แบบ อบจ 01-1

แบบ อบจ.รร.1 แบบระเบียนโรงแรม

แบบ อบจ.รร.3 แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

แบบ อบจ.รร.4 หนังสือเรียกเอกสารหรือให้ถ้อยคำ

แบบ อบจ.รร.5 หนังสือเตือนค้างนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบ อบจ.รร.6 บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
720
สัปดาห์นี้ :
720
เดือนนี้ :
26,499
ทั้งหมด :
455,236

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]