องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

รายงานการประชุม

► รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายงานผลการประชุมคณะทำงาน พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2562

หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2561

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
686
สัปดาห์นี้ :
686
เดือนนี้ :
26,465
ทั้งหมด :
455,202

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]