องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ

ข้อมูลสติติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลสติติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการเข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
สถิติการเข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

สถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานสถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564

สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

สถิติการให้บริการเกรดปรับปรุงพื้นผิวถนนจราจรลาดยาง / เกรดปรับปรุงพื้นผิวถนนลูกรัง หินคลุก / ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล / ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สถิติการให้บริการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
สถิติผู้ชำระภาษีจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถิติผู้ชำระภาษีจากการค้ายาสูบ ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถิติผู้ชำระภาษีจากการค้ายาสูบ ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถิติผู้ชำระภาษีจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน-กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถิติผู้ชำระภาษีจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซฯ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน - กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถิติผู้ชำระภาษีจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซฯ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถิติผู้ชำระภาษีจากการค้ายาสูบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน -กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถิติผู้ชำระภาษีจากการค้ายาสูบ ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถิติผู้ชำระภาษีจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

สถิติการเข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563

สถิติการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์
สถิติการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)
ข้อมูลสถิติ แผนภูมิ ผู้รับบริการสถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
ข้อมูลสถิติ แผนภูมิ ผู้รับบริการสถานี ประจำเดือน มีนาคม 2564
ข้อมูลสถิติ แผนภูมิ ผู้รับบริการสถานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลสถิติ แผนภูมิ ผู้รับบริการสถานี ประจำเดือน มกราคม 2564
ข้อมูลสถิติ แผนภูมิ ผู้รับบริการสถานี ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ข้อมูลสถิติ แผนภูมิ ผู้รับบริการสถานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
สถิติการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 2563
ข้อมูลสถิติ แผนภูมิ ผู้รับบริการสถานี ประจำเดือน ตุลาคม 2563

สถิติรับเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2563

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
608
สัปดาห์นี้ :
6,569
เดือนนี้ :
20,291
ทั้งหมด :
422,158

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]