องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.1)

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
642
สัปดาห์นี้ :
6,603
เดือนนี้ :
20,325
ทั้งหมด :
422,192

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]