องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

รายงานผลการให้บริการตามภารกิจ

 

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566

สรุปการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
การประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอไพรบึง
การประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพยุห์
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2564

ห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)
รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) ประจําปี 2563
สถิติการเข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562-2563

รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปี พ.ศ. 2562
ประจำปี พ.ศ. 2560

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 2564 ครั้ง 1 (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานการรณรงค์ใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
2,008
สัปดาห์นี้ :
10,329
เดือนนี้ :
26,344
ทั้งหมด :
381,316

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]