องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ
รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินงานการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีงบประมาณ 2564
การดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
167,613
สัปดาห์นี้ :
167,866
เดือนนี้ :
168,305
ทั้งหมด :
208,503

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]