องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

หนังสือราชการ
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2562
21 มกราคม 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
26 กันยายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
25 กันยายน 2561
สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญีปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญีปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
12 กันยายน 2561
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
9 กันยายน 2561
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
28 สิงหาคม 2561
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ตามแนวทางพระราชดำริ
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ตามแนวทางพระราชดำริ
28 สิงหาคม 2561
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
27 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2561
26 สิงหาคม 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย
บัญชีนวัตกรรมไทย
22 สิงหาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
22 สิงหาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
22 สิงหาคม 2561
สรุปผลการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนโดยนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่
สรุปผลการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนโดยนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่
9 สิงหาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
8 สิงหาคม 2561
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
8 สิงหาคม 2561
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกินกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกินกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
18 กรกฎาคม. 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
16 กรกฎาคม. 2561
การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ
การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ
16 กรกฎาคม. 2561
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
13 กรกฎาคม. 2561

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
223,618
สัปดาห์นี้ :
223,853
เดือนนี้ :
224,277
ทั้งหมด :
264,478

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]