องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ติดต่อ อบจ.

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial  Administrative  Organization

เลขที่ 350  หมู่ 3  ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045-814676    โทรสาร : 045-814677  

Email : [email protected]     Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

นายวิชิต  ไตรสรณกุล             นายก อบจ.ศรีสะเกษ                             083-3713033

นายมานะพันธ์  อังคสกุลเกียรติ  รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ                        081-8767784

นายวิเชียร  ถิระเลิศพานิชย์       รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ                        081-8773732

นายอภิศักดิ์  แซ่จึง                 รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ                        081-4703812

นายไกรศักดิ์  วรทัต                ปลัด อบจ.ศรีสะเกษ                              085-4974767

นายสวัสด์ ฤทธิสิงห์                รองปลัด อบจ.ศรีสะเกษ                         081-8788992

นางสาวรภัทภร  สายเย็น         รองปลัด อบจ.ศรีสะเกษ                          092-9324827

นางสาวทัศนันท์  สุโพณะ         หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.                          081-97741413

นายภาคภุมิ  ราชสุนทร            เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด          094-6964494

นางลัดดาวรรณ  พิกุลศรี           หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ                          093-9506597

นางรัตน์ชฎาภรณ์  พรหมทา      หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล       089-2825587

นายอรรถพงษ์  พิลาหา            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      098-6310806

นายปฏิพัทธิ์  แผ่นศิลา             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      094-3683172

 

 

 

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
1,987
สัปดาห์นี้ :
10,308
เดือนนี้ :
26,323
ทั้งหมด :
381,295

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]