องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

จังหวัดศรีสะเกษขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเคชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ชันวาคม ๒๕๖๕

2 ธันวาคม 2565

จังหวัดศรีสะเกษขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเคชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ชันวาคม ๒๕๖๕

 

ด้วยกระหรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาฮิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ชันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเตยมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดศรีสะเกษจึงขอความร่วมมือจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงานหรือสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมประดับไฟส่องสว่างบริเวณอาคารสำนักงานตามที่เห็นสมควรตลอดเดือนชันวาคม ๒๕๖๕

 

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ www.gad.moi.go.th หนังสือสั่งการกลุ่มงานประสานราชการ หัวข้อ "งานพระราชพิธีและรัฐพิธี/พ.ศ. ๒๕๖๕" ชื่อเรื่อง "การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดยมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕


ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
223,619
สัปดาห์นี้ :
223,854
เดือนนี้ :
224,278
ทั้งหมด :
264,479

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]