องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

17 กุมภาพันธ์ 2566

อบจ.ศรีสะเกษ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ #นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และมี นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมในวันนี้ประกอบด้วย การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีละเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ค. ๒๕๖๖ ประชุมตามระเบียบวาระ เรื่อง ญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ ศ. ๒๕๖๖ และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ และหารือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
56,547
สัปดาห์นี้ :
56,749
เดือนนี้ :
57,205
ทั้งหมด :
97,446

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]