องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ศึกษาดูงาน ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

12 สิงหาคม 2566

ศึกษาดูงาน ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

ณ บ้านโคกสว่าง ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรศรีบ้านหนองเม็ก ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม ต. คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ


ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
167,587
สัปดาห์นี้ :
167,839
เดือนนี้ :
168,278
ทั้งหมด :
208,476

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]