องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ศึกษาดูงาน ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

12 สิงหาคม 2566

ศึกษาดูงาน ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

ณ บ้านโคกสว่าง ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรศรีบ้านหนองเม็ก ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม ต. คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
723
สัปดาห์นี้ :
723
เดือนนี้ :
26,502
ทั้งหมด :
455,239

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]