องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรม ห้องเรียนนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2566

18 กันยายน 2566

นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรม ห้องเรียนนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าโครงการพัฒาคุณภาพศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม ห้องเรียนนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ บีการศึกษา 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือ(1) เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล ค้นพบศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของตนเองตามศักยภาพ(2) เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้ร่วมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ด้านอาชีพและทักษะต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา3. เพื่อผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งนี้กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่(1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด 13 โรงเรียน ดังนี้1.โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 2. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 3. โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 4. โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 5. โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 6. โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 7. โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 8. โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 9. โรงเรียนบ้านเพียนาม 10. โรงเรียนดงรักวิทยา 11. โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 12. โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา และ 13. โรงเรียนบ้านปราสาทและ (2) กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ท่านอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ท่านรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษเขต 1 ท่านชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินรายการในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณดำเนินงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการดำเนินจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
742
สัปดาห์นี้ :
742
เดือนนี้ :
26,521
ทั้งหมด :
455,258

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]