องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐาน วิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2 กุมภาพันธ์ 2567

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐาน วิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ #นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐาน วิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

 

#นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 มีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือ

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อเกณฑ์ PA

2. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการขยายผลและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานตามเกณฑ์ PA

3. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐาน วิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

 

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทั้ง 39 โรงเรียน ผู้บริหาร ข้าราชการ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และแขกผู้ผู้มีเกียรติ จำนวนรวมทั้งสิ้น 350 คน ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณ ดำเนินงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับอนุเคราะห์วิทยากร และกระบวนกรในการจัดกิจกรรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2565 (มาตรฐานทั่วไป PA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 

ผลจากการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยกระบวนการสร้างการรับรู้ เข้าใจในระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 97 คน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 575 คน และวิทยฐานะชำนาญการ 263 คน และคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประสบผลสำเร็จในการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นมากยิ่งขึ้น


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
300
สัปดาห์นี้ :
2,395
เดือนนี้ :
14,695
ทั้งหมด :
284,996

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]