องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต

12 มีนาคม 2567

ประชาวัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต

ด้วยจังหวัดศรีสะเดษได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงการท่องท่องและกีฬาแจ้งว่า ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างเดินทางในประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษจึงขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิตให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 : ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
241
สัปดาห์นี้ :
2,820
เดือนนี้ :
17,488
ทั้งหมด :
345,427

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]