องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดกิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น และพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

18 มีนาคม 2567

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดกิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น และพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ #นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น และพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะวิทยากรจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับห้องเรียน และระดับสถานศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น และพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ จึงกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น และพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑

การจัดโครงการฯครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนราษีไศล โรงเรียนบ้านปราสาท โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา โรงเรียนศิลาลาดวิทยา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม และโรงเรียนไตรมิตร จำนวนทั้งสิ้น ๓๙๒ คน

การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
199
สัปดาห์นี้ :
2,778
เดือนนี้ :
17,446
ทั้งหมด :
345,385

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]