องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเบญจศรีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 มีนาคม 2567

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเบญจศรีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

----------------------

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00น. น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเรวัตร จันทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นางสาวทัศนันท์ สุโพณะ หัวหน้าสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเบญจศรีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2567

ทั้งนี้เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ มีทักษะ และวิธีการในการพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเบญจศรีให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของตลาด และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีการบริหารจัดการด้านอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยมีนายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซให้การต้อนรับ


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
217
สัปดาห์นี้ :
2,796
เดือนนี้ :
17,464
ทั้งหมด :
345,403

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]