องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ รับคณะกรรมการประเมินเพื่อจัดตั้งกลุ่มงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

21 พฤษภาคม 2567

อบจ.ศรีสะเกษ รับคณะกรรมการประเมินเพื่อจัดตั้งกลุ่มงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ #นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ นายวนิชย์ ฤทธิ์เดช ประธานกรรมการและคณะกรรมการประเมินเพื่อจัดตั้งกลุ่มงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 

#นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยรับถ่ายโอนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาจำนวน ๓๙ แห่ง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

ในความรับผิดชอบจำนวนมาก มีการบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งวันนี้ได้จัดนำเสนอข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ในเชิงคุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องตามค่างานกลุ่มงานนิเทศการศึกษา ๖ ด้าน ครอบคลุมขอบข่ายภารกิจต่างๆของศึกษานิเทศก์ ซึ่งประธานกรรมการ คณะกรรมการทุกท่าน จะได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานนิเทศการศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษต่อไป


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
597
สัปดาห์นี้ :
6,558
เดือนนี้ :
20,280
ทั้งหมด :
422,147

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]