องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสารสนเทศ (วิทยาการคำนวณ) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 พฤษภาคม 2567

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสารสนเทศ (วิทยาการคำนวณ) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ #นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (วิทยาการคำนวณ) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้ครูและนักเรียนในสังกัด ได้มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ การสร้าง และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ มีเวทีให้แสดงออกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านสื่อหุ่นยนต์ประกอบกับ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดแข่งขันหุ่นยนต์ "Sisaket Robotics Compettion 2024" ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายโครงการ ได้แก่ นักเรียนและครูที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสารสนเทศ เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ การสร้าง และการเซียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เป็นทีม โดย 1 ทีม ประกอบด้วย ครูผู้สอน 1 คน และนักเรียน 3 คน รวมจำนวนทีมที่สมัครเข้าร่วม 42 ทีม จาก 18 โรงเรียน

ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณดำเนินงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการดำเนินจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
615
สัปดาห์นี้ :
6,576
เดือนนี้ :
20,298
ทั้งหมด :
422,165

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]