องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ข่าวการเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านครั่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโจดม่วง –เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านครั่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโจดม่วง –เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
8 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองตาอุด หมู่ที่ 12 ตำบล บึงมะลู – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองตาอุด หมู่ที่ 12 ตำบล บึงมะลู – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
8 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
8 กุมภาพันธ์ 2559
8 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตะดอบ หมู่ที่ 1 ตำบลตะดอบ -บ้านศรีพันเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตะดอบ หมู่ที่ 1 ตำบลตะดอบ -บ...อ่านต่อ
8 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 10 ตำบลจาน – เขตตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 10 ตำบลจาน – เขตตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
8 กุมภาพันธ์ 2559
8 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกอก หมู่ที่ 11 ตำบลกระแชง – เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 3040 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกอก หมู่ที่ 11 ตำบลกระแชง – ...อ่านต่อ
8 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระแซงเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลกระแซง – ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระแซงเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ...อ่านต่อ
8 กุมภาพันธ์ 2559
8 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองตาสา หมู่ที่ 14 ตำบลจานใหญ่ – บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองตาสา หมู่ที่ 14 ตำบลจานให...อ่านต่อ
8 กุมภาพันธ์ 2559
8 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองดุม หมู่ที่ 5 ตำบลรุง – เชื่อมเขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองดุม หมู่ที่ 5 ตำบลรุง – เชื่อมเขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
8 กุมภาพันธ์ 2559
8 กุมภาพันธ์ 2559
8 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ – ทางหลวงชนบทหมายเลข 1598
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบ...อ่านต่อ
8 กุมภาพันธ์ 2559

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
710
สัปดาห์นี้ :
710
เดือนนี้ :
26,489
ทั้งหมด :
455,226

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]