องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ข่าวการเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน-บ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน-บ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสา่ท-บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสา่ท-บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท-บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท-บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 9 - บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 9 - บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน-บ้านสบาย หมู่ที่ 1 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำ
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน-บ้านสบาย หมู่ที่ 1 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 - บ้านเอือด หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 - บ้านเอือด หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองหยอด หมู่ที่ 3 ตำบลแต้ - บ้านน้อยสำโรง หมู่ที่ 13 -บ้านปะอาว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปะ
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองหยอด หมู่ที่ 3 ตำบลแต้ - บ้านน้อยสำโรง หมู่ที่ 13 -บ้านปะอาว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปะ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านปะหละ หมู่ที่ 8 - บ้านปะอาว หมู่ที่ 1 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านปะหละ หมู่ที่ 8 - บ้านปะอาว หมู่ที่ 1 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองครก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง-บ้านบุ่ง หมู่ที่ 12 - บ้านปะหละ หมู่ที่ 8 ตำ
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองครก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง-บ้านบุ่ง หมู่ที่ 12 - บ้านปะหละ หมู่ที่ 8 ตำ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง-บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จัง
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง-บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จัง
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน-บ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน-บ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสา่ท-บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสา่ท-บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท-บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท-บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 9 - บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 9 - บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน-บ้านสบาย หมู่ที่ 1 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำ
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน-บ้านสบาย หมู่ที่ 1 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 - บ้านเอือด หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 - บ้านเอือด หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองหยอด หมู่ที่ 3 ตำบลแต้ - บ้านน้อยสำโรง หมู่ที่ 13 -บ้านปะอาว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปะ
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองหยอด หมู่ที่ 3 ตำบลแต้ - บ้านน้อยสำโรง หมู่ที่ 13 -บ้านปะอาว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปะ
4 กรกฎาคม. 2556

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
223,613
สัปดาห์นี้ :
223,848
เดือนนี้ :
224,272
ทั้งหมด :
264,473

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]