องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

หนังสือราชการ
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน มีนาคม 2560
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน มีนาคม 2560
13 กรกฎาคม. 2561
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน เมษายน 2561
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน เมษายน 2561
13 กรกฎาคม. 2561
จดหมายข่าวการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ศรีสะเกษ
จดหมายข่าวการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ศรีสะเกษ ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
11 กรกฎาคม. 2561
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
10 กรกฎาคม. 2561
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
10 กรกฎาคม. 2561
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
9 กรกฎาคม. 2561
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2561
9 กรกฎาคม. 2561
จัดส่งข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561
จัดส่งข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561
9 กรกฎาคม. 2561
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
9 กรกฎาคม. 2561
คำร้องทั่วไป
คำร้องทั่วไป
6 กรกฎาคม. 2561
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา
5 กรกฎาคม. 2561
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
3 กรกฎาคม. 2561
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561)
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561)
3 กรกฎาคม. 2561
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
20 มิถุนายน 2561
ขอเชิญประชุมฯ
ขอเชิญประชุมฯ
20 มิถุนายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
20 มิถุนายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
20 มิถุนายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษประจำปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษประจำปี 2561
18 มิถุนายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
11 มิถุนายน 2561
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 พฤษภาคม 2561

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
223,615
สัปดาห์นี้ :
223,850
เดือนนี้ :
224,274
ทั้งหมด :
264,475

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]