องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

หนังสือราชการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
17 มกราคม 2560
วารสาร อบจ. เดือนตุลาคม 2559
วารสาร อบจ. เดือนตุลาคม 2559
24 พฤศจิกายน 2559
วารสาร เดือนมกราคม 2559
วารสาร เดือนมกราคม 2559
17 พฤศจิกายน 2559
วารสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2559
วารสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2559
17 พฤศจิกายน 2559
วารสาร เดือนมีนาคม 2559
วารสาร เดือนมีนาคม 2559
17 พฤศจิกายน 2559
วารสาร เดือนมิถุนายน 2559
วารสาร เดือนมิถุนายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559
วารสาร เดือนกรกฏาคม 2559
วารสาร เดือนกรกฏาคม 2559
17 พฤศจิกายน 2559
การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 พฤศจิกายน 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
15 พฤศจิกายน 2559
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4 พฤศจิกายน 2559
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
4 พฤศจิกายน 2559
การใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย
การใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย
2 พฤศจิกายน 2559
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
2 พฤศจิกายน 2559
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
26 ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
20 ตุลาคม 2559
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา
20 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
3 ตุลาคม 2559
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบ ซี เป็นระบบ แท่ง
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบ ซี เป็นระบบ แท่ง
28 มิถุนายน 2559
การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์และการเสนอหนังสือ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์และการเสนอหนังสือ
11 พฤษภาคม 2559

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
682
สัปดาห์นี้ :
682
เดือนนี้ :
26,461
ทั้งหมด :
455,198

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]